Hitta hit

Från Umeå kör du längs med E:4an norrut. Vid Sävar svänger du av och följer skyltningen mot Norrfjärden/Passbåt Holmön. Restiden från Umeå är 30-40 minuter med bil. Sträckan trafikeras även av busslinje 118/171. Från Norrfjärden tar holmöfärjan Helena Elisabeth dig vidare ut till Holmön. Färjan är gratis och restiden är 40 minuter. 

 

Länstrafikens busstidtabeller:

http://www.tabussen.nu/sv/lanstrafiken/tidtabeller-och-kartor/

Holmöfärjans tidtabell:

http://www.trafikverket.se/Farja/Farjeleder/Farjeleder-i-ditt-lan/Farjeleder-i-Vasterbottens-lan/Holmoleden/